Korisnici su svojim riječima potvrdili problem

Anonimne izjave korisnika EU projekata sakupljene u istraživanju EUčinkovitost, 2014.

"Nitko nas nije pripremio na ovu tonu administracije koju moramo imati čisto da bi obavili osnovne stvari na projektu."

"Kroz provedbu projekta spoznali smo koliko smo neinformirani bili o tome kako se vodi projekt te da je u startu trebalo planirati zapošljavanje dodatnog djelatnika za poslove administriranja i javne nabave."

"Potrebno je značajnije raditi na smanjenju administracije u EU projektima koja guši uspješnu provedbu i naglasak pomiče s ciljne skupine i krajnjih korisnika i stavlja ga na “proizvodnju papira”."

"Bilo bi nužno naći načina da se ipak pojednostavi i olakša administriranje projekta jer to trenutno zahtjeva skoro više vremena i kapaciteta nego sama provedba sadržaja projekta."

"Sve u svemu, da sada potpisujemo isti ugovor o bespovratnom financiranju ne bismo ga nikada potpisali jer informacije koje sada imamo i koje smo imali prilikom pisanja projekta su “nebo i zemlja”. Taj informacijski jaz je prva stvar koja se mora promijeniti jer ljudi bi morali znati u što se upuštaju, prije nego uopće odluče uložiti svoje vrijeme i novac u pripremu projekta, a ne kada potpišu ugovor o provedbi projekta koji je pisan bez tih informacija."

Pripremili smo sustavno rješenje za uspješno provođenje EU projekata

Upitajte se…

Kada se na neku lokaciju vozite prvi put koristite li i dalje auto karte ili GPS navigaciju?
Plaćate li Vaše račune u banci/pošti ili putem Interneta ili m-bankarstva?
Kada ne znate odgovor na neko povijesno pitanje tražite li odgovor u enciklopediji iz knjižnice ili na Internetu?
A na koji način upravljate ili planirate upravljati Vašim EU projektom?

Rješenje se zove: eU-Mobil – Sustav za upravljanje EU projektima

U suradnji sa tvrtkom PJR razvili smo konkretan odgovor na utvrđene prepreke i razloge nepotpune iskorištenosti sredstava te stres koji korisnici osjećaju tijekom provedbe.

Moduli sustava

 1. Opći podaci o projektu i korisnicima
 2. Upravljanje indikatorima projekta
 3. Upravljanje elementima (aktivnostima) projekta
 4. Proračun projekta
 5. Izrada izmjena proračuna (realokacijama)
 6. Upravljanje planiranjem i realizacijom radnog opterećenja članova projektnog tima
 7. Izrada „timesheetova“
 8. Upravljanje planiranjem i realizacijom putovanja i ostalih troškova
 9. Upravljanje planiranjem i realizacijom nabava u projektu
 10. Upravljanje planiranjem i realizacijom tijeka sredstava
 11. Upravljanje realizacijom proračuna, izradu izvještaja i praćenje odobrenja troškova
 12. Repozitorij dokumenata

Karakteristike i prednosti sustava

Mjesto za pohranu dokumentacije projekta kojoj on-line i u bilo koje vrijeme može pristupiti veći broj ljudi.
On line pristup planovima i on-line mogućnost upisa izvršenja planova
Omogućena podjela posla među i među projektnim partnerima.
Kontroliranje i ograničenje pristupu dokumentima za pojedine osobe
Timesheet-ove može popunjavati samostalno i on-line svaka osoba koja ima funkciju na projektu, a upisani rad se automatski generira u alatu koji prati izvršenje proračuna.
Alarmi služe kao podsjetnik za pravovremeno izvršavanje i kontroliranje izvršavanja aktivnosti.
Upisom plana troškova automatski se generira Tijek sredstava projekta.
Dodavanjem dokumenata projekta u sustav (npr. računi, izvodi, ugovori, fotografije itd.), korisniku sustav, znajući koja je to vrsta troška, sugerira koji su uobičajeni dokumenti potrebni za pravdanje troškova
Sustav sugerira konzistentno nazivlje dokumenata koje je kasnije lako pronaći.
Upisom realnog trošenja automatski se ažurirana Tijek sredstava projekta, koji čini obvezan podataka pri svakom novom izvještaju, a koristan je za ažurno praćenje potrebnih vlastitih sredstava u projektu.
Upisom realnog trošenja automatski se generira i Izvršenje proračuna, u kojem korisnik može u svakom trenutku precizno pratiti status svog proračuna i pravodobno reagirati s potrebom realokacije proračuna.
Odabirom pojedinih troškova koji se žele prijaviti, automatski se generiraju izvještaji projekta.
Izvještaji projekta sadrže sve potrebne informacije koje traže službeni izvještaji, a korisnik ne mora prepisivati troškove u službeni izvještaj.
Dobivanjem povratne informacije od posredničkih / upravljačkih tijela o statusu odobrenja pojedinog troška, korisnik može upisati taj status u alat za praćenje odobrenja i precizno voditi brigu o svojim troškovima i dobivenim bespovratnim sredstvima.
Stvara se kvalitetna interna procedura za provođenje EU projekata koju mnogi nemaju, usporedivost podataka i projekata, rasterećenje pojedinaca i lakša mogućnost međusobne zamjene članova tima projekta, jednostavni i jasni statusi projekata za Upravu na klik.

Obratite nam se

eU-Mobil je Sustav za upravljanje projektima i podloga za savjetovanje u provedbi EU projekata.

Iskusni korisnici EU projekata i stručni savjetnici u provedbi EU projekata, kojima su samo potrebni alati za upravljanje, mogu nam se obratiti s potrebom za eU-Mobilom.

U slučaju da prijavitelj projekta / korisnik projekta procjenjuje da nema dovoljno:
specifičnog iskustva u primjeni Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u strukturnim fondovima 2014-2020
znanja o financijskom upravljanju projektima i vještinama izvješćivanja u cilju prihvatljivosti troškova, te
primijenjenom iskustvu u postupcima javne nabave u ulozi naručitelja

Blink u početcima korištenja strukturnih fondova preporučuje prošireni obuhvat usluge, koji omogućuje temeljitu stručnu podršku korisniku u provođenju projekta.
Prvi je korak obratiti nam se kako biste primili upitnik temeljem kojega će se utvrditi adekvatan broj sati podrške u početku i/ili tijekom cijele provedbe projekta.
Podaci potrebni za procjenu su vezani uz Vaše iskustvo u provedbi EU projekata, te specifičnu kompleksnost Vašeg projektnog prijedloga, primjerice iznos proračuna projekta, trajanje projekta, broj postupaka nabave i sl.