Opis usluge

Blink BaaS (backup-as-a-service) je inovativna i cjelovita usluga za backup serverske infrastrukture. Kombinacija Blink BaaS uređaja, napredne Veeam tehnologije te Blink Cloud podatkovnog centra i stručnosti Blinkovih djelatnika omogućavaju korisniku Blink BaaS usluge plug'n'play iskustvo prilikom rješavanja jednog od ključnih pitanja informatičke infrastrukture.

Bez ulaganja u hardver, softver i ljudske resurse Blink BaaS omogućava jednostavan i učinkovit način za backup serverske infrastrukture uz dodatnu sigurnost osiguranu sekundarnom backup lokacijom u Blink data centru te opcionalnu periodičku pohranu podataka na tercijarnu lokaciju.

Tehničke karakteristike usluge

U svrhu ispunjenja visokih kriterija za Blink BaaS uslugu, za pružanje iste koriste se napredne i inovativne tehnologije. Blink BaaS usluga tako kombinira pouzdani Blink BaaS uređaj, nagrađivanu Veeam backup & replication tehnologiju, vrhunski data centar i stručne djelatnike.

Blink BaaS uređaj (appliance) 

Blink BaaS uređaj baziran je na najnovijoj generaciji Intel procesora sa 8 Gb radne memorije te mogućnošću pohrane do 16 TB podataka (u ovisnosti o ugovorenom nivou redundancije podataka).

Softverska platforma

Veeam backup & replication platforma koristi nagrađivane Veeam tehnologije kako bi osigurala najvišu moguću dostupnost poslovnih servisa, u ovisnosti o opcijama omogućava:

- Brzi povrat podataka na nivou pojedinog podatka (instant per-item restore)
Povrat podataka od strane korisnika
Kratka vremena oporavka (<15 min) čitavog sustava
Visoku sigurnost podataka
Backup na više lokacija
Optimalnu upotrebu diskovnog prostora
Optimizirani prijenos podataka na sekundarnu lokaciju korištenjem WAN infrastrukture


Data centar

Blink Cloud infrastruktura bazirana je na provjerenoj IBM opremi i smještena je u Altus IT data centru s dvije sistemske dvorane koje su smještene unutar Erics

son kampusa u Zagrebu. Osim što svaka zadovoljava visoke standarde sigurnosti, redundancije i kvalitete, u potpunosti su nezavisne jedna od druge što se tiče napajanja energijom, komunikacije i klimatizacije. Altus IT je certificiran za ISO 27001 standard (Information security management).

Tercijarna backup lokacija

Uz primarnu lokaciju na Blink BaaS uređaju smještenom kod korisnika, sekundarnu na Blink Cloud infrastrukturi, moguće je backup pohranjivati i na tercijarnu lokaciju u offline modu s izborom lokacije u Blinku ili bankovnom sefu.

Usluga

Kako bi bila osigurana potrebna stručnost Blinkovi su djelatnici certificirani MCSA (Microsoft Certified Systems Administrator) ili MCSE (Microsoft Certified Systems Engineer). Tvrtka Blink je ujedno Microsoft Silver Certified Partner te Veeam Silver Pro Partner što nam omogućava pristup svim potrebnim resursima za kvalitetno obavljanje usluge.